Lån uten sikkerhet til ferie

sikkerhet til ferie

Et lån uten sikkerhet er et lån banken ikke har noen garantier for, såkalt pant. Ved et boliglån eller et billån, så har banken som regel pant i boligen eller bilen. Dermed kan banken ta disse gjenstandene dersom du misligholder lånet. For at banken skal ta den forhøyede risikoen med å låne ut penger uten sikkerhet, legger de som regel på høyere rente. Dette betyr at du som forbruker må regne med å betale mer tilbake til banken for et slikt lån.

Total tilbakebetalingssum

Summen du skal betale tilbake på et slikt lån avhenger av flere faktorer. Den nominelle renten som banken tar, og den effektive renten. Den effektive renten er det samme som nominell rente, der gebyrer er lagt til. Termingebyret er noe banken tar for å administrere og kreve inn låneinnbetalingene dine. Nedbetalingstiden du velger å ha på lånet, er allikevel den største faktoren for hvor dyrt lånet blir. Man skal ikke se seg blind på en billig månedsinnbetaling. Husk å se totalsummen på lånet!

 • Lån uten sikkerhet har banken ingen garantier for
 • Termingebyr, renter og nedbetalingstid er kostnadsfaktorer

Nedbetalingstid

Siden forbrukslånet skal gå til en ferie, vil nedbetalingstiden ha mye å si. Man bør ha som tommelfingerregel at forbrukslån betales ned raskest mulig. Spesielt med tanke på at man helst ikke ønsker å betale for årets ferie, langt inn i de neste årene. Husk at lånet forrenter seg for hvert eneste år du har det. Det vil si at med en årlig rente på 20 %, vil det bli veldig dyrt hvis du har lånet over flere år, og ikke verdt det.

 1. Nedbetalingstid har mye å si
 2. Man ønsker ikke å betale en ferie i flere år

Lån uten sikkerhet til ferie – en god idé?

lan sikkerhet ferieDet er helt individuelt hva den enkelte ser på som en god idé. Dersom man kan gjøre et kupp ved å kjøpe ferien på vinterstid, kan det i teorien være mye penger å spare på å legge ut for en ferie når det er gode priser. Det kan bli billigere, enn å vente til høysesong i tiden hvor feriepenger utbetales. Det som allikevel er viktig å huske på, er at ikke lånet blir større, enn summen du ville brukt på ferie ellers.

For å gå frem, når du ønsker å søke om lån til drømmeferien, må du kontakte banker. Du kan også få dem til å kontakte deg. Du kan velge å selv kontakte en bank, eventuelt å ta kontakt med bankenes kunderådgivere over nett. Her kan du få gode råd og tips til hvordan du tar opp et lån som tar hensyn til din økonomi. Du kan også bruke låneportaler for å få en oversikt over hvilke banker som har de beste tilbudene.

Spørsmål og svar

Får jeg låne så mye jeg vil?

Det kjappe svaret er nei. Det vil selvfølgelig avhenge av gjeldsbelastningen du har fra før av, samt din nåværende inntekt og generelle økonomiske situasjon. Bankene vil imidlertid kunne gjøre gode evalueringer av dette rimelig raskt. De har tilgang til gjeldsregister, og andre finansopplysninger om deg gjennom automatiserte tjenester. Den enkelte bank gir deg svar på hvor mye du får i lån.

Hvor mye bør jeg ta opp i lån?

Hvis man skal ta opp lån til ferie, er en tommelfingerregel å ikke ta opp mer enn man har råd til. Dette kan høres enkelt ut, men mange glemmer å sette opp budsjett for hva ferien vil koste. Gjør du dette, vil du sikre at du ikke bruker over evne. Det er også en god måte å planlegge ferien på!

Kan jeg ta opp lån til en hvilken som helst ferie?

Banken legger seg ikke borti hvor du vil dra på ferie. Selve lånestørrelsen og dine betjeningsevne, er det som er av interesse for banken. Det kan imidlertid være lurt for deg selv å tenke over hvor du drar. Når du først skal ta opp lån til en ferie, kan det kanskje være lurt å dra til et sted som er rimelig?

Categories: Låne

Lån uten sikkerhet som økonomisk buffer

okonomisk buffer

Når vi snakker om lån uten sikkerhet inkluderer vi både forbrukslån, smålån og kreditt knyttet til kredittkort og handlekonto. Dette er lån hvor bankene ikke krever sikkerhet i bolig eller egenkapital for å låne ut penger. Lånene er fleksible, du bestemmer selv hvor mye du ønsker å låne, hvor lang nedbetalingstid du ønsker og hva du skal bruke de lånte pengene til. Usikre lån kan alle brukes til vanlig forbruk, oppgradering av hjemmet, investering eller som buffer for å dekke uforutsette utgifter.

Fleksible lån

Lån uten sikkerhet regnes som fleksible lån. Hvor mye du søker om bestemmer du selv, med kredittkort kan du øke kredittgrensen ved behov, og du nedbetaler etter din egen plan. Det er heller ingen retningslinjer til hvordan du benytter deg av pengene du låner. Det gir deg fleksibilitet til både bruk og nedbetaling av lånet. Hvor mye du har behov for å låne og hvor raskt du kan nedbetale, er faktorer som påvirker om du burde søke forbrukslån eller om kredittkort er løsningen.

 • Varierende lånesummer – fra 1 000 til 600 000 kroner
 • Fleksibel nedbetaling i tillegg til bruksområde
 • Lånene kan nedbetales raskere enn avtalt

Har du behov for en buffer vet du ikke alltid nøyaktig hvor mye du trenger, eller når du blir å trenge pengene. Forbrukslån er best egnet når du vet hvor mye du trenger, og du trenger tilgang raskt. Hvis målet er å ha muligheten til å betale en ekstra høy regning eller kjøpe ny sofa er kredittkort et bedre alternativ. Kan du i tillegg tilbakebetale lånt beløp innen rentefri periode er over unngår du renter og gebyrer, noe som reduserer kostnadene dine.

Bruksområder for lån uten sikkerhet

Bruksområdene er mange, noen tar opp lån for å betale ut gjeld, andre for å dekke uforutsette utgifter. Det er også mulig å ta opp lån for å ha stående på en buffer konto. Hvor lønnsomt dette er kan diskuteres, dette avhenger ene og alene av rentene. Hvis du ønsker å ha penger tilgjengelig til et nødstilfelle kan kredittkort med en høyere kredittgrense være et alternativ. Du har tilgang til pengene, og betaler ikke renter før du benytter deg av kreditten.

 • Kan benyttes slik du selv ønsker
 • Refinansiering, oppussing og investering er populære bruksområder for forbrukslån
 • Kredittkort brukes mest til reise, shopping og daglig forbruk

Forbrukslån som buffer

sikkerhet som okonomiskDet er ingen som hindrer deg fra å ta opp forbrukslån for å sette av på en bufferkonto frem til du trenger pengene. Det kan være smart, men det kan også koste deg mer enn nødvendig. For at forbrukslån som buffer skal være lønnsomt må rentene banken betaler deg være høyere enn rentene du betaler banken. Setter du bufferen inn på et fond eller aksjer er dette en mulighet. Vanlig sparekonto har derimot mye lavere rente enn det du betaler på forbrukslånet.

Kreditt som buffer

Standard kredittkort kan ha en grense på alt fra 1 000 kroner til 150 000 kroner. Det finnes også de kortene som har en ramme på flere hundre tusen kroner. Dette er penger du har tilgang til gjennom kredittkort eller nettbank, men som du ikke må betale tilbake før du rører de. Dette er en god løsning hvis du ønsker å ha litt ekstra liggende ved behov. Standard rentefri periode er på 30 til 45 dager, men finnes også med 90 dager.

Kriterier for lån uten sikkerhet

Bankene krever ikke sikkerhet eller egenkapital, men de har andre kriterier som avgjør om du kan få lån eller ikke. Får å kunne ta opp lån i Norge må du være minst 18 år gammel, men flere banker har en minstealder på 20 år. Du må være registrert i folkeregisteret og ha enten bodd i Norge eller skattet til Norge de siste tre årene. Du må også ha fast inntekt over en bestemt sum. Her varierer grensene fra bank til bank, fra 120 000 kroner til 200 000 kroner.

For å kunne søke om lån må du også ha norsk e-post og norsk telefonnummer. Det er og en fordel å ha norsk statsborgerskap, da dette regnes som lavere risiko. Dette er ikke et kriterium, men vil i flere tilfeller gi deg en lavere nominell rente. Å ha en fast jobb er en fordel, men alle former for inntekter regnes med i årsinntekten. Selv om du får trygd, går på sosial stønad eller får foreldrepenger kan du søke om lån. Årsinntekten din avgjør hvor mye du får låne.

Lånevilkår

Lånevilkår som renter, nedbetalingstid og månedlige beløp er alle med å påvirke lånets totale størrelse. På lån uten sikkerhet er renten høyere enn på lån med sikkerhet. Dette er bankenes kompensasjon for at de tar risikoen ved å låne ut penger. Hvilken nominelle rente du får tilbud om avhenger av risikoen du utgjør for banken. Har du høy inntekt og lite gjeld får du en bedre rente enn hvis du befinner deg på motsatt ende av skalaen med lav inntekt og høy gjeld.

Nedbetalingstid er viktig når du søker om lån. Forbrukslån og kredittkort skal ikke nedbetales på mer enn fem år. Dette reguleres gjennom nedbetalingsplanen får du søker om forbrukslån. Du vil heller ikke få innvilget lån med mer enn 5 års nedbetalingstid. Praksisen rundt nedbetaling av kredittkort er annerledes. Der betaler du 3,5 % av brukt beløp uavhengig av hvor høy eller lav renten din er. Du har muligheter til å betale mer enn minstebeløpet, noe som anbefales. Betaler du minstebeløpet hver måned vil det ta deg maksimalt fem år å nedbetale kreditten.

Nominell og effektiv rente

uten sikkerhet somVi har to rentesatser når det kommer til kreditt og lån, nominell og effektiv rente. Nominell rente er grunnrenten og settes etter bankenes satser for godtgjørelse. Bankene krever nemlig godtgjørelse for å låne deg penger, for risikoen de tar ved å låne deg penger, og for inflasjonen. Dette er grunnen til at noen får høyere rente enn andre. Risikovurdering av din kredittscore avgjør hva slags rente du får. Hvilken skattemelding du blir vurdert etter avhenger av hvilken tid på året du søker om lån eller kreditt.

Effektiv rente viser til de totale kostnadene for lånet. Denne satsen inkluderer grunnrenten og alle former for gebyrer og ekstra kostnader som måtte komme. Etableringsgebyr er noe alle bankene som låner ut penger krever ved inngåelse av lån. Denne unngår du hvis du søker om kreditt. Det finnes også administrative gebyrer du blir belastet for hver måned. Disse ligger på alt fra 35 til 75 kroner, avhengig av hvilken bank du har avtale med. Effektiv rente er noe høyere ved mindre lån, dette er fordi gebyrene er de samme uavhengig.

Fleksibel nedbetaling

Fleksibel nedbetaling betyr at du kan betale ned i ditt tempo, men etter en bestemt avtale. På forbrukslån er denne avtalen nedbetalingsplanen du godtar ved signering. Du må betale dette beløpet hver måned, men står fritt til å betale inn mer. Alle ekstra innbetalinger regnes som avdrag og brukes til nedbetaling av gjelden. Dette gjelder for både forbrukslån og kreditt. Kreditt nedbetales med en bestemt sats hver måned, og den gir deg en nedbetalingstid på 5 år. Betaler du mer enn minstesatsen hver måned betales det ned raskere.

Kort oppsummert

Har du behov for en buffer er det beste alternativet å spare. Hvis dette ikke er et alternativ kan du søke om lån, enten i form av forbrukslån eller kreditt. Har du ikke behov for penger umiddelbart er kredittkort å anbefale. Da har du kreditten tilgjengelig i tilfelle noe skulle skje, men må ikke nedbetale med renten før dette inntreffer. Muligheten er å ta opp forbrukslån og sette dette på en konto hvor du får høyere avkastning enn du betaler i renter på lånet hver måned.

Categories: Lån uten sikkerhet

Slik finner du beste lån med betalingsanmerkning

Du har kanskje tenkt å ta opp et lån, men har betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning er noe du får dersom du har ubetalt gjeld, og kan påvirke dine sjanser som låntaker. Normalt sett vil de fleste bankene gjennomføre en kredittsjekk og ikke låne ut penger til kunder som har betalingsanmerkninger. Dette da disse anses for å ikke være betalingsdyktige. Likevel finnes det enkelte unntak på lån du kan få innvilget, selv med betalingsanmerkninger.

Lån med sikkerhet

Én mulighet for å ta opp lån med anmerkninger, er dersom du har en egen eiendom. Slik kan du stille sikkerhet i din bolig eller annen fast eiendom. Banken har da en garanti for at du kan betale tilbake ditt lån, da eiendommen stilles som pant. Andre banker innvilger lån dersom du har en kausjonist. En kausjonist er noen som har midlene til å betale tilbake lånet ditt dersom du ikke selv kan.

 • Betalingsanmerkninger øker sjansene dine for at banken avviser din lånesøknad
 • Du kan få innvilget et lån med pant i boligen selv om du har betalingsanmerkninger

Som regel stiller kausjonister opp med realkausjon. Da får banken sikkerhet i kausjonistens bolig. Sikkerheten kan også stilles i annen fast eiendom. Det er likevel viktig å være klar over at kausjonisten kan måtte ta over ditt lån. Dette skjer dersom du ikke klarer å betjene lånet. På grunn av dette lønner det seg å velge Det er derfor viktig å velge en kausjonist som er villig til å ta denne risikoen sammen med deg.

Refinansiering og lån med betalingsanmerkning

lan med betalingsanmerkningDersom du ønsker å bruke lånet for utbetaling av misligholdte krav, kan du øke dine sjanser for innvilgelse av lån. Betalingsanmerkningen slettes med én gang du betaler ned gjelden. Derfor er det viktig å få betalt ned dine utestående krav så raskt som mulig. Det kan derfor lønne seg å bruke det nye lånet til å nedbetale den gamle gjelden. På denne måten blir du også kvitt anmerkningen din.

 • Refinansier gammel gjeld med et nytt lån med bedre betingelser
 • Betal ned eksisterende gjeld
 • Bli kvitt betalingsanmerkninger

Lån til besvær

Det er lurt å tenke seg nøye om før du tar opp et nytt lån. Dette er spesielt betimelig når du allerede har en betalingsanmerkning fra før av. Lånte penger må også betales tilbake og kan i verste fall gjør at gjelden din fortsetter å øke. Det er derfor viktig å ha god oversikt over egen økonomi. Har du det, er det enklere å vite hvordan du skal komme deg ut av uføret.

Sett opp budsjett

Den beste måten å få oversikt over privatøkonomien din på, er ved å sette opp et budsjett. Et budsjett er en oppstilling av dine inntekter og utgifter. Utgiftene deles gjerne inn i faste utgifter og variable utgifter. Faste utgifter kan være blant annet leie, nedbetaling av lån eller sparing. Strøm, mobilabonnement og forsikring inkluderes også her. Variable utgifter innebærer blant annet mat, klær, vedlikehold og fritidsaktiviteter. Heltids- eller deltidsjobb er ofte hovedinntektskilden.

Lån med betalingsanmerkning – veien til en anmerkning

En betalingsanmerkning kommer sjelden av seg selv. For å få en anmerkning er du nødt til å unngå flere varsler på forhånd. Det første varselet som kommer, er et inkassovarsel. Deretter får du 14 dager til å betale før regningen går videre til inkasso. Ved inkasso sendes det også ut en betalingsoppfordring. Her har du også muligheten til å komme med en innsigelse, dersom du mener kravet er uberettiget.

Saken vil deretter gå videre til et inkassoselskap. Dette dersom du ikke får medhold i at kravet er uberettighet og du fortsatt unngår å betale. Inkassoselskapet sender da inn en klage til forliksrådet. Saken skal bli avklart innen omtrent en måned. Får du ikke medhold, vil inkassoselskapet notere en betalingsanmerkning på deg. Anmerkningen blir da synlig for alle som kredittsjekker deg. Dette vil videre gjøre det vanskelig å få tatt opp lån.

Inkluder lånet i boliglånet

Har du et godt forhold til banken din, kan du være heldig å få økt boliglånet ditt tilsvarende gjelden. Du vil da få lånt pengene til en svært gunstig rente, samtidig som du blir kvitt betalingsanmerkningen din. Du vil samtidig slippe å måtte forholde deg til flere lån med ulike betingelser og nedbetalingstid. Må du ut på det kommersielle lånemarkedet for å få tak i pengene du skylder, er dette et godt alternativ.

Dette kalles refinansiering av boliglån. Det å øke boliglånet på denne måten er likevel ikke bare positivt. Du vil slik gi fra deg muligheten til å bruke pengene du låner ekstra til noe annet. Mange bruker en slik økning av boliglånet til for eksempel oppussing av boligen eller å kjøpe bil, båt eller caravan. Dersom du vil slette din betalingsanmerkning bør du derfor tenke deg godt om på forhånd.

Alternative måter å låne penger på

slik finner lanDet finnes også muligheter for å låne pengene rentefritt fra en god venn, ektefelle, samboer, forretningsforbindelse, samarbeidspartner eller lignende. Dette kan spesielt lønne seg, da du ofte slipper å betale renter på lånet. Lånebeløpet vil derfor ikke øke over tid om du skulle kunne å betale det tilbake med én gang. I slike tilfeller kan det lønne seg å lage en skriftlig kontrakt. Inkluder både totalt lånebeløp og nedbetalingsplan for å ha en formell, privat låneavtale.

Det kan også være en mulighet å få et slikt rentefritt lån av arbeidsgiver. Du kan låne nærmere 60 000 kroner helt rentefritt om du betaler tilbake innen ett år. Denne fordelen vil heller ikke bli skattlagt. Om ikke arbeidsgiver gir deg et rentefritt lån, kan det hende de likevel gir deg gode renter. Du vil da måtte skatte av fordelen om rentesatsen er satt under normrenten, om denne ligger på litt over 2 %.

Få lønnsforskudd

Er gjelden som har gitt deg betalingsanmerkningen liten, kan det være nok å be om forskudd på neste lønning. Snakk med arbeidsgiver om at du er i en litt vanskelig økonomisk situasjon. Du kan høre om du kan få hele eller deler av lønnen på forskudd. Dette forutsetter naturligvis at du har et godt forhold til din arbeidsgiver. Dette er ikke vanlig å spørre om i starten av et arbeidsforhold, men etter å jobbet over lenger tid.

Oppsummering

Det finnes ulike alternativer for å komme seg ut av en betalingsanmerkning på. Vi har her prøvd å skissere noen muligheter til løsninger. Disse innbefatter blant annet lån med sikkerhet, lån med kausjonist og refinansiering med forbrukslån. Du kan også øke boliglånet eller få et lån av bekjent eller arbeidsgiver. Det lønner seg naturligvis å betale regningene i tide. Slik vil du ikke havne i en vanskelig økonomisk situasjon i utgangspunktet.

https://www.santanderconsumer.no/lan/artikler/lan-med-betalingsanmerkning/

Categories: Låne