Slik finner du beste lån med betalingsanmerkning

Du har kanskje tenkt å ta opp et lån, men har betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning er noe du får dersom du har ubetalt gjeld, og kan påvirke dine sjanser som låntaker. Normalt sett vil de fleste bankene gjennomføre en kredittsjekk og ikke låne ut penger til kunder som har betalingsanmerkninger. Dette da disse anses for å ikke være betalingsdyktige. Likevel finnes det enkelte unntak på lån du kan få innvilget, selv med betalingsanmerkninger.

Lån med sikkerhet

Én mulighet for å ta opp lån med anmerkninger, er dersom du har en egen eiendom. Slik kan du stille sikkerhet i din bolig eller annen fast eiendom. Banken har da en garanti for at du kan betale tilbake ditt lån, da eiendommen stilles som pant. Andre banker innvilger lån dersom du har en kausjonist. En kausjonist er noen som har midlene til å betale tilbake lånet ditt dersom du ikke selv kan.

  • Betalingsanmerkninger øker sjansene dine for at banken avviser din lånesøknad
  • Du kan få innvilget et lån med pant i boligen selv om du har betalingsanmerkninger

Som regel stiller kausjonister opp med realkausjon. Da får banken sikkerhet i kausjonistens bolig. Sikkerheten kan også stilles i annen fast eiendom. Det er likevel viktig å være klar over at kausjonisten kan måtte ta over ditt lån. Dette skjer dersom du ikke klarer å betjene lånet. På grunn av dette lønner det seg å velge Det er derfor viktig å velge en kausjonist som er villig til å ta denne risikoen sammen med deg.

Refinansiering og lån med betalingsanmerkning

lan med betalingsanmerkningDersom du ønsker å bruke lånet for utbetaling av misligholdte krav, kan du øke dine sjanser for innvilgelse av lån. Betalingsanmerkningen slettes med én gang du betaler ned gjelden. Derfor er det viktig å få betalt ned dine utestående krav så raskt som mulig. Det kan derfor lønne seg å bruke det nye lånet til å nedbetale den gamle gjelden. På denne måten blir du også kvitt anmerkningen din.

  • Refinansier gammel gjeld med et nytt lån med bedre betingelser
  • Betal ned eksisterende gjeld
  • Bli kvitt betalingsanmerkninger

Lån til besvær

Det er lurt å tenke seg nøye om før du tar opp et nytt lån. Dette er spesielt betimelig når du allerede har en betalingsanmerkning fra før av. Lånte penger må også betales tilbake og kan i verste fall gjør at gjelden din fortsetter å øke. Det er derfor viktig å ha god oversikt over egen økonomi. Har du det, er det enklere å vite hvordan du skal komme deg ut av uføret.

Sett opp budsjett

Den beste måten å få oversikt over privatøkonomien din på, er ved å sette opp et budsjett. Et budsjett er en oppstilling av dine inntekter og utgifter. Utgiftene deles gjerne inn i faste utgifter og variable utgifter. Faste utgifter kan være blant annet leie, nedbetaling av lån eller sparing. Strøm, mobilabonnement og forsikring inkluderes også her. Variable utgifter innebærer blant annet mat, klær, vedlikehold og fritidsaktiviteter. Heltids- eller deltidsjobb er ofte hovedinntektskilden.

Lån med betalingsanmerkning – veien til en anmerkning

En betalingsanmerkning kommer sjelden av seg selv. For å få en anmerkning er du nødt til å unngå flere varsler på forhånd. Det første varselet som kommer, er et inkassovarsel. Deretter får du 14 dager til å betale før regningen går videre til inkasso. Ved inkasso sendes det også ut en betalingsoppfordring. Her har du også muligheten til å komme med en innsigelse, dersom du mener kravet er uberettiget.

Saken vil deretter gå videre til et inkassoselskap. Dette dersom du ikke får medhold i at kravet er uberettighet og du fortsatt unngår å betale. Inkassoselskapet sender da inn en klage til forliksrådet. Saken skal bli avklart innen omtrent en måned. Får du ikke medhold, vil inkassoselskapet notere en betalingsanmerkning på deg. Anmerkningen blir da synlig for alle som kredittsjekker deg. Dette vil videre gjøre det vanskelig å få tatt opp lån.

Inkluder lånet i boliglånet

Har du et godt forhold til banken din, kan du være heldig å få økt boliglånet ditt tilsvarende gjelden. Du vil da få lånt pengene til en svært gunstig rente, samtidig som du blir kvitt betalingsanmerkningen din. Du vil samtidig slippe å måtte forholde deg til flere lån med ulike betingelser og nedbetalingstid. Må du ut på det kommersielle lånemarkedet for å få tak i pengene du skylder, er dette et godt alternativ.

Dette kalles refinansiering av boliglån. Det å øke boliglånet på denne måten er likevel ikke bare positivt. Du vil slik gi fra deg muligheten til å bruke pengene du låner ekstra til noe annet. Mange bruker en slik økning av boliglånet til for eksempel oppussing av boligen eller å kjøpe bil, båt eller caravan. Dersom du vil slette din betalingsanmerkning bør du derfor tenke deg godt om på forhånd.

Alternative måter å låne penger på

slik finner lanDet finnes også muligheter for å låne pengene rentefritt fra en god venn, ektefelle, samboer, forretningsforbindelse, samarbeidspartner eller lignende. Dette kan spesielt lønne seg, da du ofte slipper å betale renter på lånet. Lånebeløpet vil derfor ikke øke over tid om du skulle kunne å betale det tilbake med én gang. I slike tilfeller kan det lønne seg å lage en skriftlig kontrakt. Inkluder både totalt lånebeløp og nedbetalingsplan for å ha en formell, privat låneavtale.

Det kan også være en mulighet å få et slikt rentefritt lån av arbeidsgiver. Du kan låne nærmere 60 000 kroner helt rentefritt om du betaler tilbake innen ett år. Denne fordelen vil heller ikke bli skattlagt. Om ikke arbeidsgiver gir deg et rentefritt lån, kan det hende de likevel gir deg gode renter. Du vil da måtte skatte av fordelen om rentesatsen er satt under normrenten, om denne ligger på litt over 2 %.

Få lønnsforskudd

Er gjelden som har gitt deg betalingsanmerkningen liten, kan det være nok å be om forskudd på neste lønning. Snakk med arbeidsgiver om at du er i en litt vanskelig økonomisk situasjon. Du kan høre om du kan få hele eller deler av lønnen på forskudd. Dette forutsetter naturligvis at du har et godt forhold til din arbeidsgiver. Dette er ikke vanlig å spørre om i starten av et arbeidsforhold, men etter å jobbet over lenger tid.

Oppsummering

Det finnes ulike alternativer for å komme seg ut av en betalingsanmerkning på. Vi har her prøvd å skissere noen muligheter til løsninger. Disse innbefatter blant annet lån med sikkerhet, lån med kausjonist og refinansiering med forbrukslån. Du kan også øke boliglånet eller få et lån av bekjent eller arbeidsgiver. Det lønner seg naturligvis å betale regningene i tide. Slik vil du ikke havne i en vanskelig økonomisk situasjon i utgangspunktet.

https://www.santanderconsumer.no/lan/artikler/lan-med-betalingsanmerkning/

Categories: Låne