Category: Låne

Lån uten sikkerhet til ferie

sikkerhet til ferie

Et lån uten sikkerhet er et lån banken ikke har noen garantier for, såkalt pant. Ved et boliglån eller et billån, så har banken som regel pant i boligen eller bilen. Dermed kan banken ta disse gjenstandene dersom du misligholder lånet. For at banken skal ta den forhøyede risikoen med å låne ut penger uten sikkerhet, legger de som regel på høyere rente. Dette betyr at du som forbruker må regne med å betale mer tilbake til banken for et slikt lån.

Total tilbakebetalingssum

Summen du skal betale tilbake på et slikt lån avhenger av flere faktorer. Den nominelle renten som banken tar, og den effektive renten. Den effektive renten er det samme som nominell rente, der gebyrer er lagt til. Termingebyret er noe banken tar for å administrere og kreve inn låneinnbetalingene dine. Nedbetalingstiden du velger å ha på lånet, er allikevel den største faktoren for hvor dyrt lånet blir. Man skal ikke se seg blind på en billig månedsinnbetaling. Husk å se totalsummen på lånet!

  • Lån uten sikkerhet har banken ingen garantier for
  • Termingebyr, renter og nedbetalingstid er kostnadsfaktorer

Nedbetalingstid

Siden forbrukslånet skal gå til en ferie, vil nedbetalingstiden ha mye å si. Man bør ha som tommelfingerregel at forbrukslån betales ned raskest mulig. Spesielt med tanke på at man helst ikke ønsker å betale for årets ferie, langt inn i de neste årene. Husk at lånet forrenter seg for hvert eneste år du har det. Det vil si at med en årlig rente på 20 %, vil det bli veldig dyrt hvis du har lånet over flere år, og ikke verdt det.

  1. Nedbetalingstid har mye å si
  2. Man ønsker ikke å betale en ferie i flere år

Lån uten sikkerhet til ferie – en god idé?

lan sikkerhet ferieDet er helt individuelt hva den enkelte ser på som en god idé. Dersom man kan gjøre et kupp ved å kjøpe ferien på vinterstid, kan det i teorien være mye penger å spare på å legge ut for en ferie når det er gode priser. Det kan bli billigere, enn å vente til høysesong i tiden hvor feriepenger utbetales. Det som allikevel er viktig å huske på, er at ikke lånet blir større, enn summen du ville brukt på ferie ellers.

For å gå frem, når du ønsker å søke om lån til drømmeferien, må du kontakte banker. Du kan også få dem til å kontakte deg. Du kan velge å selv kontakte en bank, eventuelt å ta kontakt med bankenes kunderådgivere over nett. Her kan du få gode råd og tips til hvordan du tar opp et lån som tar hensyn til din økonomi. Du kan også bruke låneportaler for å få en oversikt over hvilke banker som har de beste tilbudene.

Spørsmål og svar

Får jeg låne så mye jeg vil?

Det kjappe svaret er nei. Det vil selvfølgelig avhenge av gjeldsbelastningen du har fra før av, samt din nåværende inntekt og generelle økonomiske situasjon. Bankene vil imidlertid kunne gjøre gode evalueringer av dette rimelig raskt. De har tilgang til gjeldsregister, og andre finansopplysninger om deg gjennom automatiserte tjenester. Den enkelte bank gir deg svar på hvor mye du får i lån.

Hvor mye bør jeg ta opp i lån?

Hvis man skal ta opp lån til ferie, er en tommelfingerregel å ikke ta opp mer enn man har råd til. Dette kan høres enkelt ut, men mange glemmer å sette opp budsjett for hva ferien vil koste. Gjør du dette, vil du sikre at du ikke bruker over evne. Det er også en god måte å planlegge ferien på!

Kan jeg ta opp lån til en hvilken som helst ferie?

Banken legger seg ikke borti hvor du vil dra på ferie. Selve lånestørrelsen og dine betjeningsevne, er det som er av interesse for banken. Det kan imidlertid være lurt for deg selv å tenke over hvor du drar. Når du først skal ta opp lån til en ferie, kan det kanskje være lurt å dra til et sted som er rimelig?

Categories: Låne

Slik finner du beste lån med betalingsanmerkning

Du har kanskje tenkt å ta opp et lån, men har betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning er noe du får dersom du har ubetalt gjeld, og kan påvirke dine sjanser som låntaker. Normalt sett vil de fleste bankene gjennomføre en kredittsjekk og ikke låne ut penger til kunder som har betalingsanmerkninger. Dette da disse anses for å ikke være betalingsdyktige. Likevel finnes det enkelte unntak på lån du kan få innvilget, selv med betalingsanmerkninger.

Lån med sikkerhet

Én mulighet for å ta opp lån med anmerkninger, er dersom du har en egen eiendom. Slik kan du stille sikkerhet i din bolig eller annen fast eiendom. Banken har da en garanti for at du kan betale tilbake ditt lån, da eiendommen stilles som pant. Andre banker innvilger lån dersom du har en kausjonist. En kausjonist er noen som har midlene til å betale tilbake lånet ditt dersom du ikke selv kan.

  • Betalingsanmerkninger øker sjansene dine for at banken avviser din lånesøknad
  • Du kan få innvilget et lån med pant i boligen selv om du har betalingsanmerkninger

Som regel stiller kausjonister opp med realkausjon. Da får banken sikkerhet i kausjonistens bolig. Sikkerheten kan også stilles i annen fast eiendom. Det er likevel viktig å være klar over at kausjonisten kan måtte ta over ditt lån. Dette skjer dersom du ikke klarer å betjene lånet. På grunn av dette lønner det seg å velge Det er derfor viktig å velge en kausjonist som er villig til å ta denne risikoen sammen med deg.

Refinansiering og lån med betalingsanmerkning

lan med betalingsanmerkningDersom du ønsker å bruke lånet for utbetaling av misligholdte krav, kan du øke dine sjanser for innvilgelse av lån. Betalingsanmerkningen slettes med én gang du betaler ned gjelden. Derfor er det viktig å få betalt ned dine utestående krav så raskt som mulig. Det kan derfor lønne seg å bruke det nye lånet til å nedbetale den gamle gjelden. På denne måten blir du også kvitt anmerkningen din.

  • Refinansier gammel gjeld med et nytt lån med bedre betingelser
  • Betal ned eksisterende gjeld
  • Bli kvitt betalingsanmerkninger

Lån til besvær

Det er lurt å tenke seg nøye om før du tar opp et nytt lån. Dette er spesielt betimelig når du allerede har en betalingsanmerkning fra før av. Lånte penger må også betales tilbake og kan i verste fall gjør at gjelden din fortsetter å øke. Det er derfor viktig å ha god oversikt over egen økonomi. Har du det, er det enklere å vite hvordan du skal komme deg ut av uføret.

Sett opp budsjett

Den beste måten å få oversikt over privatøkonomien din på, er ved å sette opp et budsjett. Et budsjett er en oppstilling av dine inntekter og utgifter. Utgiftene deles gjerne inn i faste utgifter og variable utgifter. Faste utgifter kan være blant annet leie, nedbetaling av lån eller sparing. Strøm, mobilabonnement og forsikring inkluderes også her. Variable utgifter innebærer blant annet mat, klær, vedlikehold og fritidsaktiviteter. Heltids- eller deltidsjobb er ofte hovedinntektskilden.

Lån med betalingsanmerkning – veien til en anmerkning

En betalingsanmerkning kommer sjelden av seg selv. For å få en anmerkning er du nødt til å unngå flere varsler på forhånd. Det første varselet som kommer, er et inkassovarsel. Deretter får du 14 dager til å betale før regningen går videre til inkasso. Ved inkasso sendes det også ut en betalingsoppfordring. Her har du også muligheten til å komme med en innsigelse, dersom du mener kravet er uberettiget.

Saken vil deretter gå videre til et inkassoselskap. Dette dersom du ikke får medhold i at kravet er uberettighet og du fortsatt unngår å betale. Inkassoselskapet sender da inn en klage til forliksrådet. Saken skal bli avklart innen omtrent en måned. Får du ikke medhold, vil inkassoselskapet notere en betalingsanmerkning på deg. Anmerkningen blir da synlig for alle som kredittsjekker deg. Dette vil videre gjøre det vanskelig å få tatt opp lån.

Inkluder lånet i boliglånet

Har du et godt forhold til banken din, kan du være heldig å få økt boliglånet ditt tilsvarende gjelden. Du vil da få lånt pengene til en svært gunstig rente, samtidig som du blir kvitt betalingsanmerkningen din. Du vil samtidig slippe å måtte forholde deg til flere lån med ulike betingelser og nedbetalingstid. Må du ut på det kommersielle lånemarkedet for å få tak i pengene du skylder, er dette et godt alternativ.

Dette kalles refinansiering av boliglån. Det å øke boliglånet på denne måten er likevel ikke bare positivt. Du vil slik gi fra deg muligheten til å bruke pengene du låner ekstra til noe annet. Mange bruker en slik økning av boliglånet til for eksempel oppussing av boligen eller å kjøpe bil, båt eller caravan. Dersom du vil slette din betalingsanmerkning bør du derfor tenke deg godt om på forhånd.

Alternative måter å låne penger på

slik finner lanDet finnes også muligheter for å låne pengene rentefritt fra en god venn, ektefelle, samboer, forretningsforbindelse, samarbeidspartner eller lignende. Dette kan spesielt lønne seg, da du ofte slipper å betale renter på lånet. Lånebeløpet vil derfor ikke øke over tid om du skulle kunne å betale det tilbake med én gang. I slike tilfeller kan det lønne seg å lage en skriftlig kontrakt. Inkluder både totalt lånebeløp og nedbetalingsplan for å ha en formell, privat låneavtale.

Det kan også være en mulighet å få et slikt rentefritt lån av arbeidsgiver. Du kan låne nærmere 60 000 kroner helt rentefritt om du betaler tilbake innen ett år. Denne fordelen vil heller ikke bli skattlagt. Om ikke arbeidsgiver gir deg et rentefritt lån, kan det hende de likevel gir deg gode renter. Du vil da måtte skatte av fordelen om rentesatsen er satt under normrenten, om denne ligger på litt over 2 %.

Få lønnsforskudd

Er gjelden som har gitt deg betalingsanmerkningen liten, kan det være nok å be om forskudd på neste lønning. Snakk med arbeidsgiver om at du er i en litt vanskelig økonomisk situasjon. Du kan høre om du kan få hele eller deler av lønnen på forskudd. Dette forutsetter naturligvis at du har et godt forhold til din arbeidsgiver. Dette er ikke vanlig å spørre om i starten av et arbeidsforhold, men etter å jobbet over lenger tid.

Oppsummering

Det finnes ulike alternativer for å komme seg ut av en betalingsanmerkning på. Vi har her prøvd å skissere noen muligheter til løsninger. Disse innbefatter blant annet lån med sikkerhet, lån med kausjonist og refinansiering med forbrukslån. Du kan også øke boliglånet eller få et lån av bekjent eller arbeidsgiver. Det lønner seg naturligvis å betale regningene i tide. Slik vil du ikke havne i en vanskelig økonomisk situasjon i utgangspunktet.

https://www.santanderconsumer.no/lan/artikler/lan-med-betalingsanmerkning/

Categories: Låne